Käytännön moottoriveneily

Käytännön moottorivenetutkinto

TraFin hyväksymä Kansainvälisen huviveneenkuljettajan lupakir­jas­sa vaadittava osoitus käytännön moottoriveneilytaidosta.

Suositeltavat ennakkotiedot:

Suomen Navigaatioliiton saaristolaivuritutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot.

TUTKINTOVAATIMUKSET

Kurssi edellyttää Saaristo- tai Rannikkomerenkulunopin tutkintojen tietomäärän

1. Teoriaosuuden sisältö

1.1 Veneen rakenteet ja huolto

 • Tietää yleisimmät venerakennuksessa käytettävät materiaalit ja venetyypit
 • Tuntee yleisellä tasolla veneiden moottoriratkaisut ja ohjauslaitteet
 • Tuntee veneen turvalaitteet ja niiden käytön
 • Tuntee veneen navigointilaitteet ja niiden käytön
 • Tietää veneen huoltoon liittyvät vaatimukset
 • Tietää venemoottorihuoltoon liittyvät vaatimukset

1.2 Veneen käyttö

 • Hallitsee veneen ohjaamisen
 • Tuntee veneen käyttäytymisen eri tilanteissa
 • Tuntee tuulen ja virran vaikutukset veneen ohjaamiseen
 • Osaa ohjata venettä hätätilanteessa

2. Ympäristön suojelu

 • Tietää miten öljyä, muita kemikaaleja ja öljyisiä jätteitä käsitellään
 • Tietää käymäläjätteiden käsittelyyn liittyvät määräykset
 • Tietää muun jätteen käsittelyn ja lajittelun
 • Tietää pohjamaaleihin ja niiden käyttöön kohdistuvat määräykset ja ohjeet

3. Käytännön harjoitus

 • Tietää vastuuhenkilön roolin ja vastuun sekä miehistön rutiinitehtävät
 • Tuntee ajorutiinit valitulla reitillä
 • Osaa tehdä reittisuunnitelman, käännöskohdat, turvarajat
 • Hallitsee aluksen laituriin ajon, kiinnittymisen ja laiturista lähdön
 • Tuntee ja taitaa eri ankkurointitavat
 • Tietää hinaukseen liittyvät vaatimukset ja vastuukysymykset
 • Tietää miten mies yli laidan (MOB) tilanteessa toimitaan
 • Osaa ensisammuttimien käytön erilaisissa tilanteissa
 • Tietää mitä tehdä jos veneessä syttyy tulipalo

4. Navigointi

 • Pystyy luotettavasti tekemään paikanmäärityksen
 • Osaa määritellä eksymän
 • Tuntee elektronisten navigointilaitteiden käytön ja niiden rajoitukset
 • Tietää sokkonavigoinnin periaatteet, erityisvaatimukset ja säännöt
 • Osaa laatia reitin ja luotettavasti navigoida valaistuja reittejä pitkin

Käytännön moottoriveneily, kokeet 2017

Ilmoittaudun kokeeseen: