SAARISTOPÄÄLLIKKÖKURSSI (32 t) TÄYNNÄ

Aika: 14.-17.6.2024
Paikka: Joensuu

pe, la, su ja ma  9.00-17.00

Lähtö- ja paluusatama Linnunlahden venesatama. Laituri A  Ks. kartta http://www.satamapaikka.com/?portfolio=linnunlahti-laituripaikat

Saaristopäällikkökurssin sisältö

1 Valmistautuminen merelle

 • Osaa valmistella veneen merelle lähtöä varten sisältäen seuraavat asiat: koneen ja rikin tarkistukset, purjeiden valinta, varusteiden kiinnityksien varmistaminen ja säilytys kannella ja sisällä, ohjeet miehistölle

2 Kansityöskentely

 • Osaa reivata, poistaa reivit ja vaihtaa purjeet sopiviksi vallitseviin olosuhteisiin
 • Osaa valmistella ankkuroinnin, kiinnitysköydet rantautuessa; osaa ottaa komennon kannella kylkikiinnitykseen tulessa, poijuun tullessa, ankkuroinnissa, nostettaessa ankkuri ja lähdettäessä poijusta tai kylkikiinnityksestä

3 Veneenkäsittely koneajossa

 • Osaa tuoda veneen ja lähteä satamasta turvallisesti erilaisissa tuuliolosuhteissa, sisältäen vähintään kylkikiinnityksen, poijukiinnityksen ja ankkuroinnin

4 Veneenkäsittely purjein

 • Osaa turvallisesti tuoda veneen ja lähteä poijusta ja ankkurista erilaisissa tuuliolosuhteissa
 • Osaa ohjata venettä ja säätää purjeita kaikilla tuulen suunnilla

5 Navigointi

 • Näköhavaintoihin perustuva paikanmääritys
 • Ymmärtää yhdyslinjojen ja turvarajojen käytön
 • Merkintäpaikan (sijainti sen jälkeen kun on kuljettu tietty matka tiettyyn suuntaan) määrittäminen karttatyöskentelyllä
 • Ohjattavan kurssin määritys ottaen sorto huomioon
 • IALA A-viitoitusjärjestelmän tuntemus
 • Kompassin, lokin ja kaikuluotaimen käyttö
 • Reittisuunnittelu ja navigointi
 • Elektronisten navigointilaitteiden käyttö paikanmäärityksessä
 • Navigointiin liittyvien tietojen ylläpito: lokikirja ja merkinnät merikarttaan

6 Meriteiden säännöt

 • Meriteiden sääntöjen käytännön tuntemus

7 Sääoppi

 • Tietää sääennusteiden lähteet
 • Osaa tulkita merisäätiedotukset ja käyttää ilmapuntaria ennustamisen apuvälineenä

8 Huolto- ja korjaustoimenpiteet

 • Ymmärtää ja osaa tehdä huoltotöitä
 • Ymmärtää köysien ominaisuudet ja käytön
 • Dieselmoottorit: ymmärtää kuinka vaihdetaan polttoaine- ja vedensuodattimet ja vesipumpun impelleri; ymmärtää kuinka polttoainejärjestelmä ilmataan

9 Veneen muonittaminen ja varustaminen

 • Ymmärtää kuinka vene muonitetaan
 • Osaa ottaa huomioon polttoaineen ja veden tarpeen

10 Hätätilanteet

 • Kykenee kipparina toimintaan mies yli laidan (MOB) tilanteessa
 • Osaa hätärakettien käytön
 • Ymmärtää kuinka VHF-meriradiota käytetään hätätilanteessa 
 • Ymmärtää kuinka hinaus tapahtuu
 • Ymmärtää kuinka pelastuslauttaa käytetään

11 Matkanteko ja kyvykkyys kipparina

 • Osaa suunnitella ja toteuttaa turvalliseen reittisuunnitelmaan perustuvan merimatkan
 • Osaa ottaa huomioon käytössä olevan veneen ja siinä olevan miehistön merimatkan suunnittelussa