Veneilykoulu

Miksi veneilykoulu Joensuuhun?

Haluamme kerätä veneilyyn ja vesillä oloon liittyvät koulutukset, kurssit ja harrastusmahdollisuudet yhteen paikkaan niin että ihmisten on ne helppo löytää. Tämä näkyy yhteisessä koulutuskalenterissamme. Tarjontaa on mutta se on nyt hajallaan eri toimijoiden alla.

Yhdessä voimme myös koordinoida ja kehittää uutta, erityisesti käytännön veneilyyn liittyvää koulutusta.

Haluamme myös järjestää veneilyn kouluttajakoulutusta kouluttajaksi halukkaille.

Alueellamme ovat Sisä-Suomen parhaat veneilyvedet.  Meiltä on myös Saimaan kanavan ja Suomenlahden kautta yhteys maailman merille.

Alueella on pitkät perinteet Joensuun merelliseltä kultakaudelta 1870-luvulta tähän päivään saakka. Olemmehan merisatama.