SRC-TUTKINTO (rannikkolaivurin meriradiotutkinto)

Aika: 12.4.2022 klo 17:30 - 21:00
Paikka: Joensuu

Tutkintotilaisuus kestää kolmesta neljään tuntiin ja on kolmiosainen: keskeisten asioiden läpikäynti (yleinen lyhyt keskustelu ja kysymykset sallittuja), kirjallinen koe (enintään 1 tunti 15 minuuttia), oikeiden vastausten läpikäynti (n. 10 minuuttia)

Tutkinnossa on oltava mukana: kirjoitusvälineet (kuulakärkikynä ja lyijykynä), 1 kpl passivalokuva (kuva ei saa olla vuotta vanhempi eikä siinä saa olla mitään merkintöjä tai aikaisempia leimoja), kuvallinen henkilöllisyystodistus, josta ilmenee henkilötunnus

Viestintäviraston tutkintomaksu 45,40€ (lasku kotiin) ja todistusmaksu 43,75€ lupakirjasta.

Tutkinnon ottaa vastaan Markus Mättö, viestintäviraston auktorisoima tentaattori

Materiaali   

Tutkintoaineistona on Viestintäviraston julkaisu Rannikkolaivurin VHF-radioliikenneopas, jonka voi ladata Viestintäviraston sivuilta. Oppaan voi myös tilata painotuotteena Viestintävirastosta arkisin klo 9-15, joko puhelimitse (0295 390 242) tai sähköpostitse osoitteella radiotaajuudet(at)ficora.fi.

Ilmoittautuminen tutkintoon viimeistään viikkoa ennen sähköpostilla joensuun.veneilykoulu@gmail.com