SAARISTOPÄÄLLIKKÖKURSSI (32t)

Aika: 24.-29.6.2019
Paikka: Joensuu - Savonlinna - Lappeenranta

Toteutetaan retkipurjehduksena Joensuusta Lappeenrantaan. Veneessä asutaan. Ruoat ja satamamaksut maksetaan yhteisestä venekassasta.

Kurssin hinta: 200 e

Ilmoittautuminen: juha.pasanen.jp@gmail.com

Saaristopäällikkökurssi antaa perusvalmiudet toimia purjeveneen kipparina. Tavoiteltu osaamistaso on purjeveneen kipparointi tutuilla vesillä päiväsaikaan.

Saaristopäällikkökurssille osallistumiseen vaaditaan 16 vuoden ikä. Kurssin minimikesto on 32 tuntia.

Saaristopäällikkökurssille osallistumiseen vaaditaan aikaisempaa purjehduskokemusta miehistön jäsenenä. Suositeltu purjehduskokemus ennen kurssille osallistumista on vähintään 100 merimailia.

Saaristopäällikkökurssille osallistuminen edellyttää saaristopäällikkökurssin navigointiteorian tasoista tietämystä.

Saaristopäällikkökurssin kurssisisältö on alla.

1 Valmistautuminen merelle

 • Osaa valmistella veneen merelle lähtöä varten sisältäen seuraavat asiat: koneen ja rikin tarkistukset, purjeiden valinta, varusteiden kiinnityksien varmistaminen ja säilytys kannella ja sisällä, ohjeet miehistölle

2 Kansityöskentely

 • Osaa reivata, poistaa reivit ja vaihtaa purjeet sopiviksi vallitseviin olosuhteisiin
 • Osaa valmistella ankkuroinnin, kiinnitysköydet rantautuessa; osaa ottaa komennon kannella kylkikiinnitykseen tulessa, poijuun tullessa, ankkuroinnissa, nostettaessa ankkuri ja lähdettäessä poijusta tai kylkikiinnityksestä

3 Veneenkäsittely koneajossa

 • Osaa tuoda veneen ja lähteä satamasta turvallisesti erilaisissa tuuliolosuhteissa, sisältäen vähintään kylkikiinnityksen, poijukiinnityksen ja ankkuroinnin

4 Veneenkäsittely purjein

 • Osaa turvallisesti tuoda veneen ja lähteä poijusta ja ankkurista erilaisissa tuuliolosuhteissa
 • Osaa ohjata venettä ja säätää purjeita kaikilla tuulen suunnilla

5 Navigointi

 • Näköhavaintoihin perustuva paikanmääritys
 • Ymmärtää yhdyslinjojen ja turvarajojen käytön
 • Merkintäpaikan (sijainti sen jälkeen kun on kuljettu tietty matka tiettyyn suuntaan) määrittäminen karttatyöskentelyllä
 • Ohjattavan kurssin määritys ottaen sorto huomioon
 • IALA A-viitoitusjärjestelmän tuntemus
 • Kompassin, lokin ja kaikuluotaimen käyttö
 • Reittisuunnittelu ja navigointi
 • Elektronisten navigointilaitteiden käyttö paikanmäärityksessä
 • Navigointiin liittyvien tietojen ylläpito: lokikirja ja merkinnät merikarttaan

6 Meriteiden säännöt

 • Meriteiden sääntöjen käytännön tuntemus

7 Sääoppi

 • Tietää sääennusteiden lähteet
 • Osaa tulkita merisäätiedotukset ja käyttää ilmapuntaria ennustamisen apuvälineenä

8 Huolto- ja korjaustoimenpiteet

 • Ymmärtää ja osaa tehdä huoltotöitä
 • Ymmärtää köysien ominaisuudet ja käytön
 • Dieselmoottorit: ymmärtää kuinka vaihdetaan polttoaine- ja vedensuodattimet ja vesipumpun impelleri; ymmärtää kuinka polttoainejärjestelmä ilmataan

9 Veneen muonittaminen ja varustaminen

 • Ymmärtää kuinka vene muonitetaan
 • Osaa ottaa huomioon polttoaineen ja veden tarpeen

10 Hätätilanteet

 • Kykenee kipparina toimintaan mies yli laidan (MOB) tilanteessa
 • Osaa hätärakettien käytön
 • Ymmärtää kuinka VHF-meriradiota käytetään hätätilanteessa 
 • Ymmärtää kuinka hinaus tapahtuu
 • Ymmärtää kuinka pelastuslauttaa käytetään

11 Matkanteko ja kyvykkyys kipparina

 • Osaa suunnitella ja toteuttaa turvalliseen reittisuunnitelmaan perustuvan merimatkan
 • Osaa ottaa huomioon käytössä olevan veneen ja siinä olevan miehistön merimatkan suunnittelussa