PURJEHTIJAKURSSI 2 (32 t)

Aika: 4.-9.6.2024
Paikka: Joensuu

ti-pe klo 17-21 sekä la ja su klo 9-17

Lähtö- ja paluusatama Linnunlahden venesatama. Laituri A  Ks. kartta http://www.satamapaikka.com/?portfolio=linnunlahti-laituripaikat

Purjehtijakurssin kurssisisältö (vähintään 32 tuntia)

 1 Merisanaston, veneen osien, rikin ja purjeiden tuntemus

 • Riittävä tuntemus joka tarvitaan annettujen ohjeiden ymmärtämiseen purjehduksessa ja veneen jokapäiväiseen käytössä

2 Köydet ja solmut

 • Köysien käsittely sisältäen koilauksen, säilyttämisen, kiinnittämisen knaapeihin
 • Kiinnitysköysien käsittely
 • Seuraavien solmujen teko ja niiden oikea käyttö: paalusolmu, ulkosorkka, kahdeksikko, siansorkka

3 Purjeiden käsittely

 • Purjeiden valmistelu ennen vesille lähtöä, purjeiden käsittely vesillä ja purjeiden käsittely rantautumisissa
 • Skuuttien ja nostimien ja niihin liittyvien vinssien, köysilukkojen ja vinssinvapauttajien käyttö

4 Lähdöt ja rantautumiset

 • Lähtö- ja rantautumisvalmistelut
 • Toimiminen eri tehtävissä; myös ankkuroiduttaessa

5 Veneen ohjaaminen ja purjehdus

 • Ymmärtää purjehduksen perusperiaatteet
 •  Osaa säätää purjeita kaikilla tuulen suunnilla
 • Osaa toimia eri tehtävissä vasta- ja myötäkäännöksissä
 • Purjeiden reivaaminen
 • Osaa ohjata venettä maaston, kompassin ja tuulikulman mukaan

6 Meriteiden säännöt

 •  Osaa tähystää tehokkaasti merellä

7 Sääoppi

 • Tietoisuus sääpalveluista ja tuuliasteikon tuntemus

8 Henkilökohtaiset turvavarusteet ja hätävarusteet

 • Ymmärtää vaatetuksen ja henkilökohtaisten varusteiden tärkeyden
 • Ymmärtää ja noudattaa sääntöjä, jotka koskevat pelastusliivejä ja turvavaljaita
 • Tuntee tilanteeseen sopivat hätämerkit
 • Tietää koska ja miten hätäraketteja käytetään

9 Tulipalon ennaltaehkäisy ja sammutus

· Tietoisuus erilaisista tulipalon vaaroista ja kuinka tulipaloja voidaan ennaltaehkäistä

 • Ymmärtää toimenpiteet tulipalon sattuessa

10 Mies yli laidan (MOB)

 • Osaa toimia mies yli laidan tilanteessa

11 Veneilytavat

 • Ymmärtää yleiset tavat ja käytännöt: lippujen ja viirien käyttö, tarpeettoman melun tai häiriön estäminen satamassa ja muiden veneilijöiden huomioon ottaminen
 • Ympäristön huomioiminen

12 Osallistuminen yleisiin jokapäiväisiin tehtäviin sekä kannella että sisällä