Käytännön moottooriveneily-kurssien kouluttajaksi

Käytännön moottoriveneily -kurssien opettajaksi
 

Vaatimukset

Kuulut johonkin pursiseuraan

Sinulla on tarvittava moottoriveneen käsittelytaito (vähintään 1000 M kipparina)

Sinulla tarvittavat navigointitaidot (Rannikkolaivuritutkinto)

Opettaja-auktorisointitilaisuus on kaksiosainen: ensin käydään läpi teoriapuoli ja byrokratia jonka jälkeen ”vietetään” muutama tunti vesillä.

Osallistujamäärä on rajallinen – käytettävään veneeseen sopiva… max n. 6 henkilöä

Auktorisointi antaa sinulle mahdollisuuden toimia Suomen navigaatioliiton käytännön moottoriveneily-kurssien opettajana.