Veneilyturvallisuus

Luentokerta

Aiheita: Vesille lähteminen, varusteet, merimiestavat, jokamiehenoikeudet, avun hälyttäminen, hätätilanteet, organisaatiot ja jatkokoulutus.

Käytännön harjoittelukerta

Harjoitellaan teoria-kurssilla käytyjä aiheita käytännössä. Esim. Mies yli laidan tilanne, ihmisen nostaminen vedestä veneeseen, paukkuliivien käyttö&huolto, merimiestaidot, ensiapu, alkusammutus.