CEVNI

CEVNI-kurssi ja tutkinto (4 +1 t)

 • Code européen des voies de la navigation intérieure
 • European Code for Inland Waterways
 • Euroopan sisävesiliikenteen säännöstö

Euroopan sisävesille lähtevälle “pakollinen” suoritus. Tutkinnon suorittaminen tuo I -merkinnän Kansainväliseen Huviveneen kuljettajakirjaan.

Voit myös tulla pelkkään tenttiin, sillä oppikirja voi olla tentissä esillä.

Kurssin sisältö

Luku 1: Yleiset säännökset

 • Termien määritelmät, aluksen päällikkö, eri velvollisuudet, ohjaaminen, aluksen asiakirjat, toiminta poikkeustilanteissa

Luku 2: Alusten tunnistemerkinnät

Luku 3: Alusten valot ja merkkikuviot

 • Merkinnät kulussa ollessa
 • Merkinnät paikallaan pysyttäessä
 • Erityismerkinnät

Luku 4: Äänimerkit; radioviestintä; navigointilaitteet

Luku 5: Vesiteiden liikennemerkit ja merkintä

 • Kieltoa, määräystä, rajoitusta, suositusta ja tiedotusta ilmaisevat vesiliikennemerkit
 • Vesiteiden merkintä (viitoitus)
 • Kulkuväylän merkintä poijuin
 • Kulkuväylän haarautumismerkit
 • Maalla olevat kulkuväylän paikkaa osoittavat merkit
 • Vaarapaikkojen ja esteiden merkintä

Luku 6: Liikennesäännöt

 • Kohtaaminen, leikkaavat suunnat, ohittaminen
 • Muut liikennesäännöt: mm. kääntyminen, lähtö kiinnittymispaikalta, satamat ja toissijaiset vesitiet, ajelehtiminen, aallokon aiheuttaminen
 • Kulku siltojen alitse, patoaukkojen ja sulkujen läpi
 • Rajoitettu näkyvyys, navigointi tutkan avulla

Luku 7: Kiinnittymissäännöt

 • Ankkurointi
 • Kiinnittyminen penkereeseen

Luku 8: Merkinanto- ja ilmoittautumisvelvollisuudet

 • Merkinanto vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvissä vaaratilanteissa

Luku 9: Paikalliset ja kansalliset erityisvaatimukset

 • Miten paikalliset sisävesisäännöt voivat poiketa CEVNI-säännöistä

Luku 10: Vesiensuojelu ja alusten jätehuolto