Navigointitutkinnot

Suomen Navigaatioliitto: Saaristo-, rannikko- ja tähtitieteellisen merenkulkuopin tutkinnot

Tutkinnot ovat valtakunnalliset ja järjestetään kaksi kertaa vuodessa, joulukuussa (saaristo ja rannikko) ja toukokuussa (saaristo, rannikko ja tähtitieteellinen)

Tutkintoihin osallistuminen ei edellytä kurssin käymistä mutta rannikkomerenkulun tutkintoon osallistuvalla pitää olla hyväksytysti suoritettu saaristomerenkulun tutkinto.  Tähtitieteellisen merenkulun tutkinoon osallistuvalla puolestaan rannikkomerenkulun hyväksytty tutkinto.

1. Tutkintojen kesto ja kelloajat

  • Saaristo- ja rannikkomerenkulkuopin tutkinnoissa tutkintoaika on neljä tuntia. Tutkinto alkaa tutkintopäivänä kello 18.00 ja päättyy viimeistään kello 22.00.
  • Tähtitieteellisen merenkulkuopin tutkinnossa tutkintoaika on kahdeksan tuntia.Tutkinto alkaa tutkintopäivänä kello 14.00 ja päättyy viimeistään kello 22.00.

2.Tutkintoon osallistuvilla on tutkinnon aikana lupa tehdä vain sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät tehtävien kirjalliseen muotoiluun.

3.Vain puhtaasti tekniset apuvälineet (harppi, astelevy, viivoitin yms.) ovat sallittuja, ei esimerkiksi valmiiksi ohjelmoitu laskin, matkapuhelin, taskutietokone tai vastaava.Valvojan velvollisuutena on varmistua tästä ja valvoa, etteivät osallistujat pidä minkäänlaista yhteyttä toisiinsa.Valvojalla on oikeus välittömästi keskeyttää tutkinto sellaisen henkilön osalta,joka einoudata tutkinto-ohjesääntöä.

Tähtitieteellisen merenkulkuopin tutkinnossa saa olla mukana kirjallista lähdeaineistoa, mutta ei valmiiksi ohjelmoitua laskinta, matkapuhelinta eikä tähtientunnistamislevyä.

4.Kaikki ne laskutoimitukset, joihin vastaus perustuu, on palautettava. Pelkkää vastausta ei hyväksytä.

5.Jokaisen tutkintoon osallistuvan on merkittävä tehtäväpaperiin

  • nimensä, henkilötunnuksensa ja osoitteensa
  • opettajan nimi, tutkintopaikka ja tutkinnon järjestävä seura (Joensuun pursiseura)
  • alemman tasoisen tutkinnon suorituspäivä ja –paikka

Jokaiseen palautettuun paperiin on merkittävä osallistujan nimi.

Suomen navigoinninopettajat ry:  Navigointi 1 ja Navigointi 2-tutkinnot

Kurssien lopuksi tai erikseen sovittuina aikoina.