Kansainvälinen huviveneen kuljettajan lupakirja

Kansainvälinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja

Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom myöntää huviveneenkuljettajan pätevyyskirjat muun muassa veneilyjärjestöjen antamien koulutustodistusten perusteella.

Pätevyyskirjan saamiseksi sinun on toimitettava Traficomin alueelliselle valvontaryhmälle vapaamuotoinen hakemus. 

Itäinen valvonta
PL 22, 570101 Savonlinna

Hakemuksessa pitää olla

 • nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi
 • syntymäaikasi ja syntymäpaikkasi (ikä väh. 18 vuotta)
 • haetko lupaa moottori- vai/ja purjevenettä varten (vastaava käytännön taito vaaditaan).

 Hakemukseen liitettävät asiakirjat:

 • kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokortin saamiseksi vaadittavasta lääkärintodistuksesta
 • kopio Suomen Navigoinninopettajat ry:n myöntämästä Navigointi 2: Vuorovedet ja Välimeri tai Suomen Navigaatioliiton myöntämästä rannikkolaivurin todistuksesta. Navigaatioliiton myöntämä saaristolaivurintodistus voidaan myös hyväksyä suorittamalla täydentävä koe virta-, sorto- ja vuorovesilaskelmista.

Jos sinulla ei ole mitään todistusta teoriaosaamisestasi, voit suorittaa tentin Traficomin alueellisessa toimipisteessä. Hyväksytty tenttisuoritus rinnastetaan koulutustodistukseen.

 • todistus riittävästä käytännön veneilytaidoista (todistuksesta on käytävä ilmi, ovatko taidot riittävät moottori- vai/ja purjeveneelle) Ks. vaihtoehdot alla.
 • passivalokuva (1 kpl).

 Koulutustodistusta vastaavia todistuksia ovat esimerkiksi

 • venepäällikkötutkinto (SPV – Suomen purjehdus ja veneily)

 • PORY:n  (Purjehduksen opettajat ry) rannikkopäällikkökurssi tai saaripstopäällikkötutkinto

 • meripartiolaisten kipparikurssin todistus

 • sotilasveneen kuljettajankirja

 • meriupseerin tutkinto

 • veneenkuljettajan koulutus (Merisotakoulu)

 • Aboa Maren (Turku) antama todistus

 • Maritime Centerin (Kotka) antama todistus

 • Winnovan (Rauma) antama todistus

 • kuljettajan pätevyyskirja tai muu ylempi, ammattimaiseen merenkulkuun tarkoitettu, kansipäällystön pätevyyskirja.