Kansainvälinen huviveneen kuljettajan lupakirja

Kansainvälinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja

Kansainvälistä huviveneen kuljettajankirjaa tarvitset

  • yli 24 metrisen huviveneen kuljettamiseen
  • vuokratessasi veneen käyttöösi 
  • toimiessasi miehitetyn vuokraveneen kuljettajana kansainvälisillä vesillä

Viestintä ja liikennevirasto Traficom myöntää huviveneenkuljettajan pätevyyskirjat muun muassa veneilyjärjestöjen antamien koulutustodistusten perusteella.

Tutustu vaatimuksiin ja sähköiseen hakemukseen Traficomin sivuilla:

https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-kansainvalista-huviveneen-kuljettajan-patevyyskirjaa

Yli 24-metrisen huvialuksen kuljettajalla on oltava kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja. Kansainvälisellä huviveneenkuljettajankirjalla voi lisäksi osoittaa veneilyosaamisensa useissa maissa esimerkiksi venettä vuokratessa. Selvitä aina etukäteen hyvissä ajoin matkustuskohteen ja veneitä vuokraavan tahon vaatimukset.

Edellytykset kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan saamiselle

1 Vähintään 16 vuoden ikä

2 Vähintään voimassa oleva ryhmän 1 ajokortti (henkilöauto, mopo, mopoauto, moottoripyörä, traktori) tai ajoterveysvaatimusten täyttämisen osoittava lääkärintodistus

3 Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan tutkintovaatimusten täyttäminen

Vaatimukset voidaan osoittaa kolmella tapaa:

  • Traficomin auditoiman veneilyjärjestön tai merenkulkualan oppilaitoksen myöntämällä todistuksella (esimerkiksi Suomen Navigoinninopettat ry:n Navigointi 2. vuorovedet ja Välimeri -tutkinnolla)
  • Kuljettajankirjalla tai muulla ylemmällä kansipäällystön pätevyyskirjalla
  • Traficomissa suoritettavalla kokeella

Jos haluat pätevyyskirjaan myös sisävesikelpoisuuden eli merkinnän "I", sinun on erikseen todistettava, että sinulla on riittävät tiedot Euroopan sisävesien liikennesäännöksistä (CEVNI-säännöt). Esimerkiksi SPV:n CEVNI-tutkinto

4 Auditoidun veneilyjärjestön tai merenkulkualan oppilaitoksen antamalla todistuksella käytännön veneilyosaamisesta (esimerkiksi PORY:n saaristopäällikkötutkinto tai saaristopäällikkökurssi)