Purjevenekurssit

 

Purjehtijakurssi

Saaristopäällikkökurssi

Rannikkopäällikkökurssi

Oppimistavoite

Kyky toimia purjeveneen miehistön jäsenenä

Purjeveneen kipparointi tutuilla vesillä päiväsaikaan

Matkapurjeveneen kipparointi rannikkoalueilla sekä päivällä että yöllä

Suositeltu purjehduskokemus ennen kurssille tuloa

Ei ole

Vähintään 100 merimaili

Vähintään 300 merimailia, josta osa on kipparina

Vaadittu navigointiosaamisen taso ennen kurssille tuloa

Ei ole

Saaristopäälikkökurssin navigointiteoria tai Suomen navigoinninopettajat ry:n Navigointi 1: Sisävedet ja Itämeri tai Suomen Navigaatioliiton Saaristonavigoinnin kurssi

Rannikkopäälikkökurssin navigointiteoria tai Suomen navigoinninopettajat ry:n Navigointi 2: Vuorovedet ja Välimeri tai Suomen Navigaatioliiton Rannikkonavigoinnin kurssi

Sisällön painopisteet

Merimiestaidot, purjehdus, veneenkäsittely

Veneenkäsittely, navigointi, reittisuunnittelu, kipparointi, turvallisuus

Merimatkan suunnittelu, kipparointi, veneenkäsittely rannikko- alueella erilaisissa olosuhteissa, turvallisuus ja navigointi yöllä

Minimikesto

Vähintään 32 tuntia

Vähintään 32 tuntia

Vähintään 32 tuntia

 

Käytännön kursseilla koulutuksen painopiste on vesillä tapahtuvassa purjehduksessa. Kurssin rakenne voi vaihdella. Kurssi voi olla niin sanottu intensiivikurssi, jolloin vene palaa satamaan yöksi ja kurssi jatkuu seuraavana päivänä. Kurssi voi olla myös retkikurssi, jonka aikana majoitus on järjestetty veneisiin. Kurssi etenee sopivin päivämatkoin, jolloin illaksi saavutaan yleensä eri retkisatamiin.

 Käytännön kurssilla voi olla luokkahuoneessa aikaisemmin tapahtuvaa teoriaopetusta. Kuitenkin vähintään 75% kurssin minimikestosta (24 tuntia) tulee järjestää veneessä.