Tavoitteita vuodelle 2016

Pimeänavigointikurssi
Jollapurjehduskurssi
Veneilijäkurssi

Vuosi 2016 on veneilykoulun toinen toimintavuosi.

Tavoitteena yhdistää resursseja, osaamista ja tietotaitoa.

Toiminnan tärkein tuotos on yhteinen koulutuskalenteri. --> Toteutunut

2016 tiivistää koulutusyhteistyötä (erityisesti junioritoimintaa) toimijoiden kesken ja Vesille keskellä Joensuuta  sekä Vesisankarit tapahtumien järjestämisessä.  Koulutusyhteistyötä Kuopion pursiseuran kanssa jatketaan ja kehitetään. --> Toteutunut

Numeerisina tavoitteina on vuoden 2016 aikana kouluttaa 5 pätevää junioripurjehduksen opettajaa ja 1 navigoinninopettaja. --> Toteutunut 6+1

Koulutuksia pyritään järjestämään vähintään 10, joihin osallistuisi yhteensä vähintään sata kurssilaista. --> Toteutunut 26 kurssia, luentoa ja tapahtumaa, joihin osallistunut yli 1500 

Veneilykoulu markkinoi koulutuksia omilla verkkosivuilla ja Facebook-sivuilla. Facebook tykkääjiä on tavoitteena saada 400 ja Youtube-kanavalle vähintään 10 toimintaa esittelevää videota. 

--> 252 tykkääjää, ei Utube-kanavaa

Yksi kaikille avoin retkipurjehdus Välimerellä. --> Toteutunut 2 venettä ja 16 osallistujaa (Kreikka)