Venepäällikkökurssi

Venepäällikkökurssi

Lähtötasona veneenkuljettajakurssi tai vastaavat tiedot ja taidot.

Kurssin tavoitteet

 • laajentaa veneilytaitoja
 • avomerelle ja vaativiinkin olosuhteisiin
 • kansainväliseen veneilyyn
 • vuorovesialueille
 • osoittaa, että tutkinnon suorittanut täyttää kaikki ne vaatimukset, jotka edellytetään kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan saamiseksi

Kurssiin sisältyy teoriaoppitunteja, ajoharjoittelua, kaksiosainen tutkinto: teoriakoe ja käytännön ajokoe

Hyväksytty tutkintosuoritus

 • venepäällikkötodistus, pätevyysviirin ja hihamerkin käyttöoikeus
 • vastaa kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan vaatimuksia. Kirjan saa todistuksen esittämällä Liikenteen turvallisuusvirastolta ilman muita liitteitä

Kurssin sisältö

 • Hyvä veneilytapa
 • Päällikön vastuu
 • Paikanmääritys
 • Sorto ja virta
 • Vuorovesiopin perusteet
 • Merimatkan suunnittelu
 • Rajoitettu näkyvyys ja yöpurjehdus
 • Veneen huolto ja kunnossapito
 • Kansainvälisen veneilyn käytännöt
 • Meripelastus ja veneily-ympäristö
 • Sääoppi
 • Pätevyystodistuksista