Veneilijäkurssi (osat 1 ja 2)

Kurssin tavoitteet

 • valmius hyvään ja turvalliseen veneilytaitoon lähivesillä
 • järvialueet
 • rannikkoalueet
 • viitoitetut väylät
 • keskeisimpien sääntöjen oppiminen
 • perusnavigointitaitojen hallinta
 • veneen käsittelytaitojen (laiturit, satamat ja väyläalueet) hallinta
 • veneen perusjärjestelmien tuntemus

Kurssiin sisältyy teoriaoppitunteja, ajoharjoittelua, kaksiosainen tutkinto: teoriakoe ja käytännön ajokoe

Hyväksytty tutkintosuoritus

•  veneilijän peruskurssin suoritustodistus

•  erinomainen pohja jatkokurssille ja edelleen päällikkökurssille

Kurssin sisällöt

Säännöt ja asetukset

 • Tärkeimmät väistämissäännöt
 • Pääkohdat alusten valoista
 • Tärkeimmät äänimerkit
 • Tärkeimmät merkkikuviot

Navigointi

 • Navigoinnin peruskäsitteet
 • Merikartan käyttö
 • Suunnan määritys
 • Kompassi ja suuntimalaitteet
 • Matkan nopeuden mittaaminen
 • Syvyyden mittaaminen
 • Paikanmääritys, merkinnänpito

Hyvä veneilytapa, vastuut ja asenteet

Merenkulun turvalaitteet

 • Kiinteät turvalaitteet
 • Kelluvat turvalaitteet
 • Viitoitusjärjestelmä

Vene ja sen järjestelmät

Pelastusliivit ja –pukineet

Kiinnitysvälineet ja –järjestelmät

Veneen käsittely

Toiminta hankalissa tilanteissa

Olosuhteisiin varautuminen

Ensiapu ja hypotermia

Ympäristön suojelu

Jokamiehen oikeus

Veneilyjärjestöt