Veneilijäkurssi, osa 1

1.     Vene ja sen järjestelmät

 

• kurssiveneen / kurssiveneiden moottori ja sen tarkistus ennen käynnistystä

 

• polttoainejärjestelmä

 

• varusteet ja niiden tarkastus (venetyypin mukaan)

 

• tärkeimmät huoltokohteet

 

• valvontamittaristo ja sen seuraaminen (mitä siitä voi selvittää)

 

• sähkölaitteet ja valot

 

• äänimerkinantolaitteet

 

• radiopuhelin

 

• turvallisuusjärjestelmät, pelastus- ja kelluntavälineiden käyttö 

 

2.     Veneen kiinnitysjärjestelmät ja niiden harjoittelu

 

• laiturikiinnitykset: keula-, kylki- ja peräkiinnitys

 

• aisapaikkoihin, paaluihin ja poijuihin kiinnittyminen

 

• köydet, niiden käyttö (kiinnityksessä ja säilytettäessä) ja tärkeimmät solmut

 

• pleissaus ja köysien rihmaus

 

• ankkurointi eri olosuhteissa, ankkurointipaikkojen valinta, muiden huomioiminen ankkuroitaessa 

 

3.     Veneen käsittely

 

• irrottautuminen laiturista erilaisissa paikoissa (ahtaat satamat, kauppalaiturit jne.)

 

• rantautuminen erilaisiin paikkoihin, rantautumisen valmistelu

 

• ohjailu satamissa, kapeikoissa ja suluissa (paikallisten ja oletettavien olosuhteiden mukaan)

 

• ohjailu väylillä, muiden huomioiminen (peräaallot, kohtaamis- ja ohitustilanteet)

 

• sijainnista huolehtiminen (reittisuunnittelu, merkinnänpito)

 

• erityisvaatimukset nopeilla veneillä merkinnänpidon / reittisuunnittelun osalta

 

• aallokko, ohjailu aallokossa 

 

4.     Toiminta hankalissa tilanteissa

 

• ennalta varautuminen

 

• karilleajo, mitä sitten: hallitsematon vuoto? hallittu vuoto?

 

• hinausharjoitukset: sivulla hinaus, perässä hinaus, heittoliinan käyttö

 

• hätärikin ja hätäperäsimen käyttö

 

• tulipalo ja veneen jättäminen

 

• toiminta huonoissa olosuhteissa

 

• sairastumis-, tapaturma- ja onnettomuustilanteissa toimiminen (milloin hälyttää apua) 

 

5.     Teoria- ja sääntötiedot

 

• suorituskirjan mukaan

 

• korvattavissa osittain SNL:n saaristolaivuritutkinnolla