Veneilijäkurssi, osa 2

1.     Veneen käsittely erilaisissa ja hankalissa olosuhteissa

 

• MOB –harjoitus kurssiveneellä, mahdollisuudet veden varaan joutuneen auttamiseksi

 

• hinausharjoitukset: sivulla hinaus, perässä hinaus, heittoliinan käyttö

 

• moottorivika vesillä ja ajelehtimaan joutuminen, toimintamallit: melominen, ajoankkurin ja ankkurin käyttö, korjaamismahdollisuuksien arviointi, avun pyytäminen

 

• hätärikin ja hätäperäsimen käyttö

 

• tulipalo ja veneen jättäminen, alkusammutus (ainakin teoriassa, suositellaan sammutus- harjoitusta esim. paikallisen pelastuslaitoksen kanssa)

 

• toiminta kovassa kelissä (ainakin aallokossa, kuinka aallot otetaan)

 

• toiminta näkyvyyden ollessa rajoitettu (mahdollisuudet jatkaa kulkua, tutkan käyttöharjoitus, jos kurssiveneessä sellainen on), merkinnänpito (dr/fix, sokea käännös), äänimerkit, tähystys

 

• yönavigointi valaistuilla väylillä reittisuunnitelmaan ja merkinnänpitoon tukeutuen

 

• menettelytavat jouduttaessa tilanteeseen: sijainti epävarma 

 

2.     Paikanmääritys ja turvallisen suunnan määritys merellä

 

• sijoittajat: linja,( vaakasuorat kulmat), suuntima, etäisyys, luotaus ja niiden avulla tapahtuva paikanmääritys eri olosuhteissa

 

• elektroninen paikannus: GPS, GPS:n tarkkuus, koordinaatistojärjestelmät vihreillä ja sinisillä kartoilla

 

• reittisuunnittelun päivittäminen keli- tai sääolosuhteiden muuttuessa

 

• turvasatamat ja niiden huomiointi reittisuunnittelussa 

 

3.     Veneen telakointi

 

• Vesiltä nosto, toimet kurssiveneen syyskunnostuksessa

 

• Veneen kattaminen talven varalle

 

• Vesille lasku, toimet ennen vesillelaskua 

 

4.     Teoria- ja sääntötiedot

 

• Suorituskirjan mukaan

 

• Korvattavissa osittain SNL:n rannikkolaivuritutkinnolla